mardi 16 août 2011

مقـدمــــــــــة

*

--==*==--

مقـدمــــــــــة

--==*==--

*

ترحيب

------------------------------

تانميرت إيرغان باهرا * * * إيما يحاضرن خوسايسا

أفولكي فلناخت إيمزوورا * * * أنماغ أنك العرف إيمكورا

أتاكمات أيداومن إيختلا * * * أسيعـر راتيتافت خ تيدوكلا

أسمون أوولاون خ الموحيبا * * * أسنوحيو خ أودماون أوريلا

أدنـك تيمديازين نتولغا * * * إيتميزار نخ كولو سوا

--==*==--

*

------------------------------------------

يقول الرايس الحاج بلعيد

--==*==--

كانا نغ آك إيركازن غ طيط مقورن

أوال إيعدلن لعيب أورات تينين

غلمواكين أولا إيغ نجمعا أولا أسايس

--==*==--

*

الديــوان

* * *

*

مقـدمــــــة

سياحة في قبائل سوس

سياحة في مدينة أكادير

سياحة في قبيلة تاصضميت

سياحة في قبيلة أيت أوفرى

سياحة في قبيلة أيت واسـو

سياحة في قبيلة تاسكدلت

سياحة في قبيلة إداكوارسموك

سياحة في قبيلة أنمالوس

سياحة في قبيلة أيت عبدالله

سياحة في قبيلة إداوكثير

سياحة في قبيلة أيت والياض

سياحة في قبيلة توفلعزت

سياحة في قبيلة إيداوسملال

سياحة في قبيلة إداكنيضيف

سياحة في قبيلة أمــلن

سياحة في قبيلة أيت باها

سياحة في قبيلة أيت توفاوت

سياحة في قبيلة أيت علي واعلا

سياحة في قبيلة أيت مزال

سياحة في قبائل الريف

سياحة في قبيلة الزوافيط

سياحة في قبيلة الاخصاص

سياحة في قبيلة ايدوسكا اوفلا

سياحة في مدينة تارودانت

سياحة في مدينة تيزنيت

سياحة في قبيلة ايساكـن

سياحة في قبيلة تودمـا

سياحة في قبيلة إيسندالن

سياحة في قبيلة أيت وادريم

سياحة في قبيلة مزداكـن

سياحة في قبيلة ايدوسكا ايزدار

أنـا للـي كنـــت

الدونيـت دليخـرت

تالاليـت د تامتينـت

ماخ راك ايساقسا ربي

قصيدة أسمـامــي

قصيدة علايــن

قصيدة تيكيضــا

قصيدة تَاللــوزْتْ

قصيدة تارڭانــــــت

*

* * *

*

سياحة في قبيلة أيت باها

*
* * *
*
*
* * *
*
--==*==--

سياحة في قبيلة أيت باها

--==*==--

باسم الله أنساول فيات تاقبيلت * * * أيت باها لي ورين تك لمدينت

إيخ ييتساقسات أومان أتكيت * * * أزور نايت باها ليخ كيت

تامسرست إيقبيلن تاقديمت * * * سوق إيزوارن خ تمازيرت

خكر أشتوكن تمون نيت * * * لاصل نس أيان توسيت

رمين لاسواق أورترميت * * * طوزومت أودرار أخ تليت

الحد دلعربا نتان نيت * * * ثلاثا أياد تكا سموتينت

ما يزري دلومور سول نيت * * * ما يصرف ديسبابن د تلامينت

القيود إيرومين كامينت * * * أداغدن سلبيرو أوينت

نغين إيركازن أسينت * * * سرسن العسا ختقبيلت

لاحوال نايت باها أتن تسينت * * * أيت مزال توركزا غيكليت

إيمشكيكيلن العز د نييت * * * أيت وادريم لامان إدر نيت

لمواضيع تلا تيباروين * * * أسديم دورتان زكزاونين

أوخريب إيحاداتن أورنتيلن * * * تامغدود تيكوما مقورنين

أدوز أكتاي نتـيقديمين * * * السوق أبراز نويد سوقنين

الجامع الرياضات فولكينين * * * أيت بلقاسم السوق آدوسين

القصبت لاحت كر تادوارين * * * لاطرنس إيكا كرا ياضنين

أيت باها كيـين أييـوين * * * لعمارت د تووري كوتنين

تكيت تاكوست ن ماقارنين * * * إينمغورن دلجميعت ديمخزنين

--==*==--

كلمات : محمد زلماضي المزالي

--==*==--