samedi 14 juillet 2012

سياحة في مدينة تارودانت

*
--==*==--
سياحة في مدينة تارودانت
--==*==--
*
السلام نربي فايت ترودانت =*= أزاغار نسوس أخ تبايانت
أدام نهدو يات تانضامت =*= أتك ييمزداغن يات تاراڭت
أفولكي نم ربي ايفكايامت =*= لعرصات ڭوتن أور قلانت
اي ڭلدان مقورنين بنانت =*= لخلايف د لقيود صرصانت
ايزري نخ أطيط لوحامت =*= فيان لماكان ايڭا تاساراڭت
أونيخ أسايس ن تالمقلات =*= لهري لباروض د لقصبات
لبيبان ڭوتن يان تزرڭانت =*= واياض السلسلة مناو أدڭانت
دار الباشا لمخزن فكانت =*= لخزاين ايدليسن أورتجلامت
أمزروي ن سوس أرانت =*= ويد زرانين أراتن غرانت
إيما خ الدين تڭيت تاليمامت =*= أولا لعيلم لاشياخ فلنامت
لاصل أخ تيويت تاڭرامت =*= لعربون خ الزاويت تامنانت
منشك ن الطلبا أتسغرامت =*= لمدارس نون أور خصانت
هان الهيبت ربي يومرامت =*= توفان أولاون ميدن رانت
أيدارم شهرن س تاديانت =*= لجوامع تسفلت أي تاحزابت
زويدن خ لخير طهلانت =*= الهديت أيان ن ربي أوفانت
ايقاند السادات أتن تيسانت =*= مقار الدان تيرا نسن لانت
ما دفلن كولو ايڭا لامانت =*= ايدليسن ڭوتن الطلبا أرانت
لاسوار د لبروج أستلامت =*= تياوسان سيس اينا ختلامت
أيا مزيير ايران تامالايت =*= لمعهد أتور تتوم زرايت
خ تووري تڭيت تافلاحت =*= دوامان خ تارڭا نتافالاڭت
ايغبولا د تيرڭوين جارانت =*= أفلاح تايرزا نسن سالانت
قومن الغلات ما دحتاجانت =*= لمعيشت تداوم تيڭوما هنانت
أفلا هان أدرار أولا تاڭانت =*= كري ڭات أناو أڭيس نتاداڭت
الڭرڭاع اللوز أولا تارڭانت =*= ايڭران نلفاكيت أولا تازارت
الرحبت تسمون ما ترجامت =*= السوق ايعمر سكول ماترامت
ايقبيلن برمن أزبڭ ڭاناست =*= ڭان لعمارت لامان فكاناست
يات هوارة ربي ايفكاياست =*= شركن لهنـا أولا تاساست
تامغري ن ترودانت فلناست =*= لاجدود د ايدباباس ناناست
*
--==*==--
نظم : محمد زلماضي المزالي
--==*==--
*

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire