samedi 14 juillet 2012

قصيدة أسلهام

*
* * *
قصيدة أسلهام
--==*==--
وَايِّيهْ أوَى أبَابْ أوسْلْهَـامْ    -1
ِريخْ أدْسِّينْخْ اِيسُّولْ تْـلاَّمْ    -2
اِيسِيمْكْنْ أنْسِّينْ مَانِي تكَّامْ   -3
تِيمْلسِيتْ اِيكْمَّلْنْ ِﺍﻴﻴﺿﯕﺍمْ    -4
زْمَانْ اِيلاَّ فْلاَّسْنْ أغَـارَامْ    -5
يَانْ دَارْ أوِريلاَّ اﯕﺍ أنَاكْتَامْ  -6
وَاتُّورْ اِيلْسَانْ زُونْدْ اَكُوشَامْ  -7
لْمِْدينْتْ اِيشِيْكْ اِيسْ اَنْرْغَامْ  -8
ِوينْ السُّوقْ أﯕﺍ دَارْ أﺍﯕﺍمْ  -9
نْزْرَاتْ دَارْ العَادْلْ دْ أزْمَامْ  -10
الطَّالْبْ دْ العَالْمْ أولاَ أﯕﺍمْ  -11
اﯕﺍ ِوينْ الزّيَارْتْ دْ أنْيَالْكَامْ -12
اِينَاوَاتْ أمْسّغْرَاضْ دْ أخْدَّامْ -13
يُوقَّرْتْ فْ اَفُولْكِينْسْ أنْزْدَامْ -14
زِْريخْ الرَّامِي دَارْ أوﯕﻠﺍمْ -15
اِيزييْنْ دْوَايّيسْ يُومْزْ اللّجَامْ -16
اَريسِّينِفْ يَاتْ تْسْﯖا اُوسْلهَامْ -17
اَيْهَاوْدِّي مَانْ اُوسَّانْ تزْرَامْ -18
اِيسْ اِيلاَّ خْ مِيدْنْ أسْوَاﯕﺍمْ  -19
اِيسْ اِيلاَّ مَا دَّارْ اِيلاَّ وَاتــامْ -20
مَافْ نْكّيسْ اِيتجَلُّوبَا أسْلْهَامْ  -21
نْرَاتْ أدْيَاضُو سْوَاوَالْ أتْرَامْ -22
نَرْمِي أنْتْقَّلْ أورْنْرَى أسَاﯕمْ -23
أورْسُولْ اِيلاَّ خْ مِيدْنْ أسَـامْ -24
يَاﯕﻮﺮدْ دَارْ العُلَمَا نْ لِيسْلاَمْ -25
اِﻴﯔ اُودْمْ نْتْمَاِزيرْتْ دْ لَعْلاَمْ -26
--==*==--
نظم : محمد زلماضي المزالي
--==*==--


شرح الكلمات
==========================
1)     أسلهام  = السلهام، أو البرنس، لباس يشتهر به المغاربة القدماء وفيه الصيفي الخفيف ويكون غالبا لونه أبيض، والشتوي الثقيل وألوانه بين الطيني والأسود والبني، ويُلبس حاليا في المناسبات الرسمية
2)    ايسول تلام = هل ما زلتم
3)     ماني تكام = أين أنتم
4)     ايضكام = الأمس
5)     أغارام = العناد
6)     أناكتام = الناقص
7)     أكوشام = المشلول
8)     أنرغام = الحضري، وأصل الكلمة ايغرم، أي المنتسب الى ايغرم
9)     أناكام = البدوي
10)  أزمام = الموثـق
11)  أكرام = الشريف
12)  أنيالكام = التواصل
13)  أخدام = المستخدم
14)  أنزدام = الحطاب
15)  أكلمام = البحيرة
16)  اللجام = لجام الدابة
17)  أسلهام = السلهام
18)  تزرام = شاهدتم
19)  أسوانكام = المفكر
20)  واتـام = الادراك
21)  أسلهام = السلهام
22)  أترام = الجهر
23)  أساكم = الانتظار
24)  أسام = الغيرة
25)  ليسلام = الاسلام
26)  لعلام = الراية
============================
*
* * *
*
 * * *
 * * *
 * * *
* * *
* * *
* * *
*
* * *
*

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire