samedi 14 juillet 2012

قصيدة تيكيضا

*
--==*==--
قصيدة تيكيضا
--==*==--
أَتَادَّاكْتْ اِيفُولْكِينْ نْتْكِيضَا --==*==-- اِينَاوَا يَانْ أَيْسّينْ اِيسُولْ تَلاَّ
اُدْرَارْ نْسُوسْ أَخْ تَـنْتَكَّا --==*==-- تْعَمّرْ اِيكْرَانْ يِيلِيحْتْ غَاسَّا
ضُوفَنْتْ زْمَانْ اِيمْزْوُورَا --==*==-- كَابَلْنْتْ سِيسْوي دْ تَامَتْنَا
مَانْ لْخِيرْ تَفْكَا خْتَامْكْرَا --==*==-- مَقَّارْ كِيسْ تْكُّوتْ تَامَّارَا
لْعْبَارْ أُوكَادِيرْ أُرْ تْيَادّرَا --==*==-- الحَقّ نْتْمَزْكِيدْ اِيلاَّ بَـدَّا
اِيصَرّفْ اُوسْبَّابْ مَا يُوفَا --==*==-- لَحْمُولْ سْكَرْنْ كِيسْ تَافـّا
تَاصُّورْتْ كُولّو أَسْ تَدَّا --==*==-- اِيوينْتْ اِيرْفَّاكْنْ دْ اِينْمُّودَّا
اِيدْلِيسْنْ أُومْزْرُويْ أَخْ اِيتْيَارَا --==*==-- سِيفَاسّنْ نْلَعْدُولْ دْ الطَّلْبَا
تُورِّيدْ سْتْمَاِزيرْتْ لِّيخْ تَزْضَا --==*==-- تْكْ تامّنتْ أَتِيكْ نْسْ اِيغْلاَ
أَريتُّوهَامْ بَابَنْسْ مَا يَزَّنْزَا --==*==-- اِيزْدْ دَارْسْ أَدَّارْ اِيسْغَا
لِّيخْ كِيسْ تَلاَّ تْغَاوْسَا --==*==-- تِيرَمْتْ اِيفُّوغْنْ خْ تْنَغْدَا
أَيْتْ دَارَنْخْ اِيزْدْ أَنْفَسَّا --==*==-- نَخ نْرُورْ لَعَقْلْ نْكَابْلْ أَيْدَا
نَخْ نُوجَّا اِيكْرْ اِيتُوكَّرْضَا --==*==-- يَاِويتْ سَلْعَمَّارْتْ أَمَكْسَا
أُورْدْ سُولْ يَاكُورْ أُومْـيَا --==*==-- خْ تَايُوكَا اِينَكْنِي أُولاَ تَاوْجَا
هَانْ تَامُونْتْ تكَا أَزَطَّا --==*==-- تْدُوسْ اُورْكِيسْ أَسْنَاحْيَا
تَزْضَارْ أَتَّاسِي أَكّـوَا --==*==-- تْْكْ اِيتِيويزي أَكَّانْـزَا
مَايَـادْ اِيرَا تُورّكْزَا --==*==-- سْكِيدِّينْ مِيدّنْ اِيوُّوتَّـا
تَادَّاكْتْ اِيفُولْكِينْ نَتِيكِيضَا --==*==-- زْمَانْ كِيكَانْ لُفايدْتْ أتَفْكَا
غَاسَّادْ خْ تَلاَّ تَانَكْـرَا --==*==-- تِيلِي تَوُّوِري سُولْ تَرْخَا
نْضَالب رَبِّي بَابْ اِيكْنَّا --==*==-- اَيْسَّرْخُو لُومُورْ د أَفْرَا
--==*==--
نظم : محمد زلماضي المزالي
--==*==--
*
تيكيضا = شجرة الخروب
تاداكت   = الشجرة - ينطق الكاف بالجيم المصري
ايمزوورا = الأجداد - السابقون
تامتنا    = الأمطار العاصفية
لعبار أوكادير = مكيال الحصن
أسبّاب   = التاجر
تافـّا    = القاعدة - بالفاء المشددة
تاصّورت = مدينة الصويرة بالأمازيغية
ايرفاكن = الرفقة التي تصاحب القوافل وتعرف بالدارجة الزطاطة
اينمّودّا   = الرحل
ايدليسن = الكتب
تزضا   = مطحونة
أتيك     = السعر - ينطق الكاف بالجيم المصري
تغاوسا   = الغرض
تانغدا    = المسحوق
أيدا      = الثـروة
توكرضا = السرقة
تايوكا    = الحرث أو الزراعة - ينطق الكاف بالجيم المصري
أزطا     = الشبكة
أكّوا      = العبء - ينطق الكاف بالجيم المصري
أكّانزا    = الاطار - ينطق الكاف بالجيم المصري
توركزا = الشجاعة أو الرجولة - ينطق الكاف بالجيم المصري
ايـوّوتا = الحدود
أوميـا   = لا شيء
تانكرا    = النهضة
ايكنّا     = السماء - ينطق الكاف بالجيم المصري
أفـرا    = السلام
* * *
*

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire