samedi 14 juillet 2012

قصيدة تَاللُّـوزْتْ

*
--==*==--
قصيدة تَاللُّـوزْتْ
--==*==--
أُونّيخْ أسْمَامِّي نْمْ أتَاللوزْتْ --==*==-- خْ رْ اِيكْرَانْ أرْكَا تْمَدُّوتْ
لُوحْخْ تِيطْ َلَقْبَلْتْ وُلاَ تَاكُوتْ --==*==-- أُورْتْبييْنْ خُورْتَانْ ُُولا تَاغْزُوتْ
خِيكّي وَأكَالْ نْسْ تْمُّوتْ --==*==-- مَقّارْ تَسْدُو دْوَامَانْ دْ تَانُوتْ
زْريخْ لاَطْرْنْسْ خ ْتَاكْلّويْتْ --==*==-- اِيقّامَا رْ اُوزُونْ نْتَالّوحْتْ
زْمَانْ تِيضَافْ نْتَانْفْلوسْتْ --==*==-- سَرْسْنْ فَلاّسْ تَانْفْكُورْتْ
مَادْ الزّرينْ دْ تَانَْزَارْفُوتْ --==*==-- اِيدْبَابَنْسْ دْتْمَنْغَا دْ ْتَاقّورْتْ
تْغَامَا سْ لُوقْرْ تَاسُولْتْ --==*==-- أُورَاسْ تْحَاوْزَا تَاوْرُوتْ
أُورَادَاسْ تَاوْنْ تُوطُّوفْتْ --==*==-- وَلا تْزِري سِيسْ تْمَاضُونْتْ
كْتِيدْ أَفُولْكِينْسْ خْ تَافْسُوتْ --==*==-- أَرتسْمَرْغَا اِيخْ تَلُولْ تَافُوكْتْ
اِيفْكْ أُوجّيكْ نْسْ تُوجّوتْ --==*==-- أَرْتْسَنْفْسِي فْتَاسَا تَاغُوفْـتْ
تَرْوَاسْ رْ تَازْكْزُوتْ --==*==-- زُونْدْ تُوفَاوْتْ نْتَاسَافُوتْ
اِينَاوَا يَانْ يَاتْ تَافُوسْتْ --==*==-- أُوجِّيكْ نْتَادَّاكْتْ تَازْرُورْتْ
ِزيكْ صْبَاحْ زُنْدْ نْقورْتْ --==*==-- سْوَامَانْ ضَرْنِينْ خْ تْمَالُوتْ
تْضَرْنْ غَاسَّادْ خْ تَاتّوتْ --==*==-- لاَحَاسْ كُولّو تَامْيُورْتْ
فُومَارْكْ نْسْ نْضَمْخْ تَايُونْتْ --==*==-- اِيقّانْدْ أَدْسَاوَلْخْ فْ تَامُورْتْ
كَمِّينْ دْ تَارْكَانْتْ تْمُونْتْ --==*==-- زْمَانْ مَا تْفْكَامْ دْ تْمُوزُونْتْ
مَا رَانْسْكَرْ مَقّارْ تَاكّوكْتْ --==*==-- تِيضَافْ نْمْ تْكَا تُوغُونْتْ
أيَا فَلاحْ اِيقّانْدْ أتْسْحَسُّوتْ --==*==-- لْحُورْمَا اِيلاّ فْلاّكْ أتْسْمُوقّولْتْ
كِّيسْ خْ وُولَنْكْ لْخُويَْنْتْ --==*==-- أدُورْ تْسَالُوتْ اِي الرّمُّويْتْ
تْيَاقْنْ تَالْتْ فْتَاغْرُوضْتْ --==*==-- هَانْ رَاكِّيسْ تْزَرْتْ تَايَافُوتْ
اُودْمْ نْرَبّي مَانْ تَاسَارُوتْ --==*==-- نَّا رَايْكْ أسَافَارْ نْتَاللُّوزْتْ
مَانِيكْ رَاتْ تْدَاوْمْ تَاسْتُوتْ --==*==-- تَزّري كَرْ تَادّاكِينْ تَاسُولْتْ
اِيزْدْ تِيويِزي دْ تَاسْمُونْتْ --==*==-- نَخْ تَاوّوِري نْ تَارَابُّوتْ
أسْ رَادْ تْرَارْ تَاكْتُوتْ --==*==-- نُْوزََمْزْ لّيخْ تْكَا تَاكُوسْتْ
تَفْكْ الغَلاّتْ دْ تَايَافُوتْ --==*==-- اِيكْ اِيقَنْضَارْنْ اِيكُّوتْ
--==*==--
نظم : محمد زلماضي المزالي
--==*==--
*
تاللوزت = شجرة اللوز
تانفلوست = نقابـة / أنفلوس = نقيب
تانزارفوت = العدالة - القضاء
تانفكورت = الغرامة - ينطق الكاف بالجيم المصري
تافسوت = فصل الربيع
توجّوت = العطر / بالجيم الرقيقة المشددة
تاغوفت = الضيق / الربو
تاسافوت = المشعل
تافوست = الباقـة
تازرورت = الجميلة
أمان ضرنين = الندى
تامالوت = الظلة مؤنث الظل
تاتوت   = النسيان / ضد / تاميورت = الألفة
تايونت   = بيت شعري
تامورت = الوطن
توغونت           = الواجب
تايافوت = الحصيلة / الانتاج
تاستوت = الوضعية
تاسمونت = الجمعية
تارابوت           = الجماعة - الفريق
تاسولت = الخلود
تاكوست = ينطق الكاف بالجيم المصري وهي العمادة أو العمدة أو العميد
نوزمز   = في تاريخ
تاكتوت = الذكرى
ايقنضارن = جمع قنطار وهو 100 كلغ
*
* * *
*

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire