dimanche 27 juillet 2014

قصيدة أﯕﻠيد

*
* * *
* * *
*
أﯕﻠيـــدْ
--==*==--
نْهَنَّا نْرَاحَا ﺍﯕﺯَﺍْ اِيضْـسْ
سُوﯕﻠِّدْ مُحَمَّدْ ِويسْ سْضِيسْ
أمَــادَّالْ نْ الدِّيــنْ أُغِْريـسْ
تُورْﯕـزَا دْلْهِيبْتْ ﺗْﯕـا تِينْـسْ
اِيكْسْ ﯕرَاسْ دْمِيدْنْ أَضِْريسْ
أُوِريلّي ﯕرَاسْ دِيدْسْنْ اِيمِيسْ
أَِريفْسِّي كْرَايْ ﯕاتْ أَمُوكِْريسْ
أورْتْيُومَا اِﯕيوْرْ نْ اُومَاِريسْ
أُوِريري لْجْمِيعْتْ دُوسْكِّيوْسْ
أُورَا يْتْقَّلْ سُورْقَّاسْ دُونْغْمِيسْ
وَلاَ يَاغْـتِيـدْ أَيْتْقَّـلْ سُونْقِّيسْ
آرْتْقِيسْنْ اِيمَارَانْ خْ أُودْلِيسْ
تَايَافُوتْ للِّي ايسْكْرْ خُودْمِيسْ
أَتْنْ اِيحْفْظْ رَبِّي نْتَّا أُولاَ ِييويسْ
مُولاَيْ الحَسَنْ اِيعْزَّانْ دِيلِّيسْ
أُولاَ تَاوْجَـا ﻨُوﯕلِّيدِْ دْمَاﯕسْ
اِيعَاوْنْ اِيمَاوَاسْنْ كُولُّو وينْسْ
اِيزَايْدْ اِي الشَّعْبْ تَايْرِينْسْ
اِيحْفْظْ المَغِْربْ هْنُّونْ ﯕِيسْ
--==*==--
نظم : محمد زلماضي المزالي
--==*==--
شرح المفردات
===================
الأمازيغية       العربيـة
===================
أمادال    -       الحامي
ايضس   -      النـوم
ويسضيس-      السادس
أوغريس  -     المقدس
أضريس  -      الحاجز
ايميس   -      الوسيلة
أموكريس -     المشكل
أماريس  -      المكتب
أسكيوس -       القعود
انغميس -       الخبر
انقيس  -       التقرير
أدليس  -       الكتاب
أدميس  -       الاقتصاد
ييويس  -       ابنه
مَاﯕﻴسْ  -       ما فيه
وينس   -       ملكه
تايرينس -       محبته
ﯕيسْ    -        فيه
=====================

* * *
Aguellid
--==*==--
نْهَنَّا نْرَاحَا ﺍﯕﺯَﺍ اِيضْـسْ
Nhenna Nraha igzagh idss
سُوﯕﻠِّدْ مُحَمَّدْ ِويسْ سْضِيسْ
S’Ouguellid Mohamed Wis Sdiss
أمَــادَّالْ نْ الدِّيــنْ أُغِريـسْ
Amaddal N’Ddine Agheriss
تُورْﯕـزَا دْلْهِيبْتْ ﺗْﯕـا تِينْـسْ
Tourregza D’lhibt Tga Tinss
اِيكْسْ ﯕرَاسْ دْمِيدْنْ أَضِريسْ
Iks Grase d’middn Adriss
أُوِريلّي ﯕرَاسْ دِيدْسْنْ اِيمِيسْ
Orilli grase didsn imiss
أَريفْسِّي كْرَايْ ﯕاتْ أَمُوكِريسْ
Arifssi Cray gate Amoukriss
أورْتْيُومَا اِﯕيوْرْ نْ اُومَاِريسْ
Our tioma iguiwer n Oumariss
أُوِريري لْجْمِيعْتْ دُوسْكِّيوْسْ
Ouriri Lejmeate d’ouskiwss
أُورَا يْتْقَّلْ سُورْقَّاسْ دُونْغْمِيسْ
Our Aytteqel S’oureqas d’ounghmiss
وَلاَ يَاغْـتِيـدْ أَيْتْقَّـلْ سُونْقِّيسْ
Oula Yaghtid Ayteqel s’ouneqiss
آرْتْقِيسْنْ اِيمَارَانْ خْ أُودْلِيسْ
Ar Tqisne imarane kh oudliss   
تَايَافُوتْ للِّي ايسْكْرْ خُودْمِيسْ
Tayafoute l’isker kh’oudmiss
أَتْنْ اِيحْفْظْ رَبِّي نْتَّا أُولاَ ِييويسْ
Attn ihfd Rebbi Ntta oula Yiwiss
مُولاَيْ الحَسَنْ اِيعْزَّانْ دِيلِّيسْ
Moulay Lhassan iazzane d’illiss
أُولاَ تَاوْجَـا ﻨُوﯕلِّيدِ دْمَاﯕسْ
Oula Taouja n’Ouguellid d maggiss
اِيعَاوْنْ اِيمَاوَاسْنْ كُولُّو وينْسْ
Iaawn imawasn collo winss
اِيزَايْدْ اِي الشَّعْبْ تَايْرِينْسْ
Izayd ichaab tayrinss
اِيحْفْظْ المَغِربْ هْنُّونْ ﯕِيسْ
Ihfd Lmaghrib Hennoun Giss
--==*==--
نظم : محمد زلماضي المزالي
--==*==--


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire