mardi 16 août 2011

سياحة في قبيلة أيت باها

*
* * *
*
*
* * *
*
--==*==--

سياحة في قبيلة أيت باها

--==*==--

باسم الله أنساول فيات تاقبيلت * * * أيت باها لي ورين تك لمدينت

إيخ ييتساقسات أومان أتكيت * * * أزور نايت باها ليخ كيت

تامسرست إيقبيلن تاقديمت * * * سوق إيزوارن خ تمازيرت

خكر أشتوكن تمون نيت * * * لاصل نس أيان توسيت

رمين لاسواق أورترميت * * * طوزومت أودرار أخ تليت

الحد دلعربا نتان نيت * * * ثلاثا أياد تكا سموتينت

ما يزري دلومور سول نيت * * * ما يصرف ديسبابن د تلامينت

القيود إيرومين كامينت * * * أداغدن سلبيرو أوينت

نغين إيركازن أسينت * * * سرسن العسا ختقبيلت

لاحوال نايت باها أتن تسينت * * * أيت مزال توركزا غيكليت

إيمشكيكيلن العز د نييت * * * أيت وادريم لامان إدر نيت

لمواضيع تلا تيباروين * * * أسديم دورتان زكزاونين

أوخريب إيحاداتن أورنتيلن * * * تامغدود تيكوما مقورنين

أدوز أكتاي نتـيقديمين * * * السوق أبراز نويد سوقنين

الجامع الرياضات فولكينين * * * أيت بلقاسم السوق آدوسين

القصبت لاحت كر تادوارين * * * لاطرنس إيكا كرا ياضنين

أيت باها كيـين أييـوين * * * لعمارت د تووري كوتنين

تكيت تاكوست ن ماقارنين * * * إينمغورن دلجميعت ديمخزنين

--==*==--

كلمات : محمد زلماضي المزالي

--==*==--

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire